missie

Stichting Amsterdam Wonderwel is in 2004 opgericht. Doelstelling van de stichting is om kinderen en volwassenen spelenderwijs te betrekken bij hoe een stad als Amsterdam, elke dag weer, praktisch functioneert. Daarbij gaat het om basisvoorzieningen als riolering, schoon drinkwater, waterkering, gas, elektriciteit en afvalverwerking.

De levering van genoemde voorzieningen lijkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Het is een pracht samenspel tussen natuur en techniek. De natuur is waar we vandaan komen en met techniek heeft de mens ingegrepen. De verwondering over dit samenspel is een kans om kinderen mee te nemen in het avontuur dat de instandhouding van de voorzieningen gaat worden. Het wijdt ze op een vrolijke manier in bij het thema duurzaamheid. Hoe heeft de mens vroeger de voorzieningen voor elkaar gekregen, hoe doen we dat vandaag de dag en gaan we dat in de toekomst doen?

wonderwelkaart-amsterdam