Projecten

Op de basisschool

Op basisschool de Catamaran is met hulp van de Scholenbeurs van Amsterdam het Wonderwel programma structureel gekoppeld aan het curriculum van de school. Bij de kleuters wordt verwondering gezaaid en vanaf groep 3 onderzoekt elke groep de werking van een basisvoorziening. In groep 8 doen de leerlingen een ‘proeve van bekwaamheid’. De eerste ‘proeve van bekwaamheid’ leverde een heuse schetenmachine op. De leerlingen kwamen op het idee van een schetenmachine toen ze hoorde dat er in elke scheet ook aardgas zit. De schetenmachine is naar Loppersum gebracht om daar bij de aardgasproblematiek te helpen, zie krantenartikel uit Dagblad van het Noorden windvanger-3000.

Voor basisschool de Sint Catharina uit Amsterdam Oost ontwikkelde de stichting met subsidie van het NME fonds een mooi Wonderwel aanbod. Er is onderzoek gedaan naar hoe het aanbod in samenhang en zo lokaal mogelijk kan worden aangeboden. Een boerderij aan de Amstel bekijkt of ze kinderen vanuit het Wonderwel verhaal een boerderijbezoek kan aanbieden. Daarnaast zijn ook de schooltuintjes waar de kinderen van de Sint Catharina tuinieren enthousiast om met Wonderwel aan de gang te gaan. Deze schooltuin ligt in een polder en bekeken wordt hoe aan het schooltuinwerk ook een polderles kan worden gekoppeld. Dit onder het motto: geen groenten zonder goed waterbeheer. Hollandser kan bijna niet.

Publicatie

In 2012 heeft de stichting meegewerkt aan de totstandkoming van het boek: ‘Wonderwel – over drinkwater, drollen en draaiende magneten’. Samen met de auteur Hans Wilschut zijn teksten geschreven en is er onderzoek gedaan. Als dank daarvoor heeft de stichting een 100 tal boeken gratis gekregen. Deze boeken zijn uitgedeeld aan kinderen van Amsterdamse basisscholen. In het boek wordt de werking van de basisvoorzieningen op vrolijke en inzichtelijke wijze beschreven.

Hierbij gaan natuur en techniek hand in hand. Het boek gaat over hoe het praktisch functioneren van onze huishoudens mogelijk is door een paar wonderlijke natuurwetten. Zo kan het drinkwater uit de kraan wel eens in de veldfles van Napoleon hebben gezeten en worden drollen opgegeten door kleine beestjes (bacteriën). Andere bacteriën maken van ons GFT afval weer biogas. Daarop kunnen auto’s rijden en lampen branden. <

Lees verder Publicatie

Polder educatie

Samen met Waternet en de stad Amsterdam hebben het Woeste Westen en de Stichting Amsterdam Wonderwel in 2011 een polderles ontwikkeld voor basisscholen. Een hele dag trekken de kinderen erop uit.

Er zijn in dat jaar negen groepen 5 en 6 van basisscholen uit Amsterdam West de Westerparkpolder ingetrokken. Van te voren kregen de leerlingen uitleg op school over hoe het Westerpark als polder functioneert. Dit aan de hand van de Schatkaart Westerparkpolder.

Ze begonnen de polderdag bij het gemaal aan de Haarlemmerweg. Daar werd de groep in drieën gedeeld voor verschillende oefeningen. Zo sjouwden de kinderen emmers water van laag naar hoog, werd het hoogteverschil voor en na het gemaal (de pomp) gemeten en zochten ze de buizen onder de grond. Deze buizen heten duikers en verbinden de sloten met elkaar. Als de pomp gaat malen stroomt zo van alle verbonden sloten water naar het gemaal.

Daarna op naar de natuurspeeltuin het Woeste Westen die midden in deze polder ligt. Hier bouwden ze dijken en namen de beroemde Spaarndammerdijk de maat. Veenboringen en sloten schoonmaken hoorden ook tot het programma en tussen de middag bakten ze brood boven een kampvuur. Aan het einde van de dag vertrokken de leerlingen en docenten moe en voldaan weer naar school.

Wat een goede manier van leren zeiden veel docenten: ‘ De stof blijft beter hangen door de combinatie van lekker buiten doen en toegepast leren’.

De polderles wordt vandaag de dag uitgevoerd door medewerkers van het Woeste Westen. Op de site van deze natuurspeeltuin kunnen docenten de les boeken

polder2.   polder1    polder_klein

Educatief landschap

Het Westerpark in Amsterdam is een park met veel educatieve mogelijkheden. Het herbergt een werkende polder, schooltuintjes, een natuurspeeltuin en nog veel meer. Ook hangt de rookpluim van de Hemweg elektriciteitscentrale parmantig boven het park. In de omgeving van het Westerpark liggen een 20 tal basisscholen. In 2010 ontstond bij Stichting Amsterdam Wonderwel het idee om in het park een educatief landschap te ontwerpen. Veel onderwerpen die in het pak te beleven zijn komen voor in het curriculum van de scholen. Van polder tot boerderij en van elektriciteit tot riool. Door het educatieve landschap kunnen kinderen de onderwerpen ook buiten school beleven. Hierdoor zal de stof beter beklijven en kunnen de leerlingen zelf samenhang ontdekken tussen de onderwerpen. Spin in dit web is natuurspeeltuin het Woeste Westen. Samen met het Woeste Westen heeft de Stichting Amsterdam Wonderwel de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om dat landschap te ontwerpen. Deze Pabo was enthousiast om dat te doen met hun studenten. Zie hieronder hun werkstuk: activiteitenboek-amsterdam-wonderwel

Boerenstadswens

graanmalen1Vanaf 2007 heeft de stichting samengewerkt met Vereniging Boerenstadswens om kinderen van Amsterdam in aanraking te brengen met waar hun eten groeit. Ook voedsel is een basisvoorziening net als water, energie en verwerking van afval. Daarom heeft de stichting ook meegewerkt aan het project Boerderijeducatie Amsterdam. Hierbij gaan kinderen met hun klas een dag meewerken op een boerderij rond Amsterdam. Ze helpen de boer en boerin met koeien melken, stallen uitmesten, beesten voeren, aardappels en graan oogsten en allerlei andere voorkomende werkzaamheden. Doel van het project is dat kinderen de relatie leggen tussen het werk op het land en het eten op hun bord, zie www.boerderijeducatie-amsterdam.nl