Publicatie

In 2012 heeft de stichting meegewerkt aan de totstandkoming van het boek: ‘Wonderwel – over drinkwater, drollen en draaiende magneten’. Samen met de auteur Hans Wilschut zijn teksten geschreven en is er onderzoek gedaan. Als dank daarvoor heeft de stichting een 100 tal boeken gratis gekregen. Deze boeken zijn uitgedeeld aan kinderen van Amsterdamse basisscholen. In het boek wordt de werking van de basisvoorzieningen op vrolijke en inzichtelijke wijze beschreven.

Hierbij gaan natuur en techniek hand in hand. Het boek gaat over hoe het praktisch functioneren van onze huishoudens mogelijk is door een paar wonderlijke natuurwetten. Zo kan het drinkwater uit de kraan wel eens in de veldfles van Napoleon hebben gezeten en worden drollen opgegeten door kleine beestjes (bacteriën). Andere bacteriën maken van ons GFT afval weer biogas. Daarop kunnen auto’s rijden en lampen branden. <

Op zondag 15 september 2013 werd het eerste boek onthuld en vond er een Wonderwel evenement plaats op natuurspeeltuin Het Woeste Westen. Deze natuurspeeltuin ligt in het Amsterdamse Westerpark. De directeur van Waternet de heer Roelof Kruize kreeg het eerste Wonderwelboek aangeboden. Hiermee zetten wij hem ook in het zonnetje voor zijn jarenlange inspanningen voor de Amsterdammers op het gebied van drinkwater, riool en waterkering.

Op die dag was er veel te doen voor kinderen: graan malen en brood bakken, zelf gas maken, eigen drol draaien, van afval kunst maken, veen steken en nog veel meer. De activiteiten hebben te maken met de onderwerpen uit het boek.