Speelpark

In 2004 was bij afvang van de stichting het plan om een speelpark te bedenken waar kinderen op speelse manier de werking van de basisvoorzieningen zouden kunnen ontdekken. Contacten werden gelegd met de gemeente Amsterdam, DWR (toenmalig rioolbedrijf van Amsterdam), met DHV (ingenieurs bureau uit Amersfoort) en andere partijen. Allen waren enthousiast voor het idee maar de realisatie bleek te ingewikkeld. Met een paar kunstenaars hadden we al leuke speelapparaten bedacht en het terrein van de oude RWZI in Amsterdam Noord leek een mooie optie. Het balletje rolde de andere kant op toen voor dat terrein andere gegadigden waren.