Wonderwel leerlijn

De afgelopen jaren heeft er op verschillende basisscholen een Wonderwel programma gedraaid. In die jaren is er een leerlijn ontstaan voor alle groepen van het basisonderwijs. De stichting werkt aan lessenseries voor de verschillende basisvoorzieningen. Dit ter ondersteuning van de leerkrachten op school. De gemeente Amsterdam is enthousiast en  vindt dat Wonderwel techniek op een originele manier koppelt aan natuur en duurzaamheid. Verder vinden ze het goed dat kinderen zelf op onderzoek gaan hoe hun voorzieningen werken. Samen met onze stichting, het ANMEC en stichting Ecokids wordt het Wonderwel aanbod nu zo voorbereid dat de basisscholen ermee aan de slag kunnen.

Overigens worden de lessenseries opgesteld conform de doelen zoals geformuleerd in het Leerplankader  Wetenschap & technologie van het SLO. Hierdoor kunnen scholen Wonderwel gebruiken om W&T te koppelen aan hun curriculum. Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht dat gedaan te hebben in 2020.