Op de basisschool

Op basisschool de Catamaran is met hulp van de Scholenbeurs van Amsterdam het Wonderwel programma structureel gekoppeld aan het curriculum van de school. Bij de kleuters wordt verwondering gezaaid en vanaf groep 3 onderzoekt elke groep de werking van een basisvoorziening. In groep 8 doen de leerlingen een ‘proeve van bekwaamheid’. De eerste ‘proeve van bekwaamheid’ leverde een heuse schetenmachine op. De leerlingen kwamen op het idee van een schetenmachine toen ze hoorde dat er in elke scheet ook aardgas zit. De schetenmachine is naar Loppersum gebracht om daar bij de aardgasproblematiek te helpen, zie krantenartikel uit Dagblad van het Noorden windvanger-3000.

Voor basisschool de Sint Catharina uit Amsterdam Oost ontwikkelde de stichting met subsidie van het NME fonds een mooi Wonderwel aanbod. Er is onderzoek gedaan naar hoe het aanbod in samenhang en zo lokaal mogelijk kan worden aangeboden. Een boerderij aan de Amstel bekijkt of ze kinderen vanuit het Wonderwel verhaal een boerderijbezoek kan aanbieden. Daarnaast zijn ook de schooltuintjes waar de kinderen van de Sint Catharina tuinieren enthousiast om met Wonderwel aan de gang te gaan. Deze schooltuin ligt in een polder en bekeken wordt hoe aan het schooltuinwerk ook een polderles kan worden gekoppeld. Dit onder het motto: geen groenten zonder goed waterbeheer. Hollandser kan bijna niet.